Thứ năm, 29/09/2022 GMT+7

Ngày 19-8-1945: Cách mạng Tháng Tám thành công

Cách đây 77 năm, ngày 19-8-1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, đánh dấu sự thành công của cách mạng Việt Nam, đưa đất nước thoát khỏi sự áp bức bóc lột gần 100 năm của thực dân Pháp, xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ý kiến bạn đọc ()

top