Thứ năm, 29/09/2022 GMT+7

Dấu ấn của Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quyết trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Vào thời điểm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 diễn ra, đồng chí Nguyễn Quyết (sau này là Đại tướng Nguyễn Quyết) mới 23 tuổi đời, 5 năm tuổi Đảng nhưng đã là Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
top