Thứ ba, 28/03/2023 GMT+7

Hội nghị Paris về Việt Nam: Cuộc đấu trí mở cánh cửa hòa bình - Kỳ 2: Tuy hai mà một, tuy một mà hai

Trước sức ép từ dư luận Mỹ, từ tháng Giêng năm 1969, quân đội Mỹ bắt đầu rút quân nhỏ giọt khỏi chiến trường miền Nam. Nixon cũng buộc phải từ bỏ kế hoạch mang tên Vịt Đá, với dự định mở các cuộc oanh tạc miền Bắc Việt Nam một cách dữ dội trong tháng 11 năm 1969, nhằm tạo ra một cú sốc tối đa về chính trị, quân sự và tâm lý.

Ý kiến bạn đọc ()

top