Thứ năm, 18/04/2024 GMT+7

50 năm Ngày ký kết Hiệp định Paris: Ôn lại lịch sử, hướng đến tương lai

50 năm sau, những bài học từ Hiệp định Paris vẫn còn nguyên giá trị. Đó là cơ sở để vận dụng, để góp phần trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Ý kiến bạn đọc ()

top