Chủ nhật, 21/07/2024 GMT+7

70 năm ngày ký Hiệp định Geneve: Giá trị lịch sử và thời đại

Sau 70 năm, tình hình quốc tế và khu vực có nhiều thay đổi nhưng chiến thắng của Hiệp định Geneve năm 1954 vẫn để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Ý kiến bạn đọc ()

top