Thứ hai, 17/06/2024 GMT+7

Nhiều góc nhìn mới từ Hội thảo khoa học "Chiến thắng Điện Biên Phủ - giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại"

Những bài học và ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ một lần nữa được khẳng định, phân tích, làm rõ và gợi mở những vấn đề mới tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ - giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại” ngày 27-3 do Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức.

Ý kiến bạn đọc ()

top