Thứ ba, 28/03/2023 GMT+7

Quân khu 7: Thắm tình quân dân, đoàn kết tôn giáo

Thời gian qua, Quân khu 7 đã thực hiệt tốt chủ trương gắn kết thân thiện, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo. Những buổi gặp mặt thân tình giúp các tôn giáo hiểu rõ hơn về đời sống, công tác của bộ đội, là cầu nối hiệu quả để tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ý kiến bạn đọc ()

top