Thứ ba, 28/03/2023 GMT+7

Thanh niên dân tộc thiểu số và tôn giáo tỉnh Gia Lai hăng hái nhập ngũ

Với công tác chuẩn bị chu đáo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đến nay, thanh niên dân tộc thiểu số và tôn giáo tỉnh Gia Lai đã sẵn sàng lên đường tòng quân bảo vệ Tổ quốc.

Ý kiến bạn đọc ()

top