Thứ hai, 17/06/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Nhận diện, phòng ngừa các thủ đoạn lợi dụng tôn giáo chống phá Việt Nam

Những nội dung chính: Quân đội nhân dân và Công an nhân dân phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; Nhận diện, phòng ngừa các thủ đoạn lợi dụng tôn giáo chống phá Việt Nam...

Ý kiến bạn đọc ()

top