Thứ năm, 01/12/2022 GMT+7

Bản tin 35 Online: Việt Nam là sứ giả của hòa bình, luôn phấn đấu vì sự đoàn kết

Những nội dung chính: Việt Nam là sứ giả của hòa bình, một quốc gia luôn phấn đấu vì sự đoàn kết; Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy cái đẹp dẹp cái xấu; Cử tri tin tưởng sâu sắc vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Ý kiến bạn đọc ()

top