Thứ năm, 21/09/2023 GMT+7

Bản tin 35 Online: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một cách kiên trì, nhân văn, bài bản, thuyết phục

Những nội dung chính: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một cách kiên trì, nhân văn, bài bản, thuyết phục; Đổi mới, cải cách mạnh mẽ, dưới sự lãnh đạo của Đảng; Không hình sự hóa các quan hệ kinh tế; Bình tĩnh trong tiếp nhận, kiểm chứng, lan truyền thông tin.

Ý kiến bạn đọc ()

top