Thứ bảy, 18/05/2024 GMT+7

Bản tin 35 Online: Tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được kiềm chế, ngăn chặn

Năm 2022, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến đột phá. Tham nhũng, tiêu cực được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ý kiến bạn đọc ()

top