Thứ tư, 04/10/2023 GMT+7

Cán bộ Hải đội đua tài

Hội thi cán bộ Hải đội giỏi của BTL Vùng Cảnh sát biển 1 năm 2023 đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Kết quả của Hội thi cũng phản ánh trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ý kiến bạn đọc ()

top