Thứ tư, 22/05/2024 GMT+7

Hải đội 137 nâng cao chất lượng ngày kỹ thuật

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 137, Vùng 1 Hải quân duy trì nghiêm công tác kỹ thuật, bảo đảm tốt vũ khí trang bị cho nhiệm vụ SSCĐ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển Đông Bắc Tổ quốc

Ý kiến bạn đọc ()

top