Thứ sáu, 24/05/2024 GMT+7

Hội thi xe tốt, lái xe giỏi toàn quân năm 2023: Chuẩn bị tốt từ cấp cơ sở

Các đơn vị phát huy cao nhất trách nhiệm từ quá trình chuẩn bị để lan tỏa những ý nghĩa quan trọng của Hội thi Xe tốt, lái xe giỏi toàn quân năm 2023 ngay từ giai đoạn thi cấp cơ sở, để hội thi là nơi tỏa sáng phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ngành kỹ thuật, ngành xe-máy quân đội trong giai đoạn mới.

Ý kiến bạn đọc ()

top