Thứ hai, 23/05/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 7-3-2001: Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 được thành lập

Ngày 7-3-2001, Vùng Cảnh sát biển 3 được thành lập, đến ngày 3-10-2014 được nâng cấp thành Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, là lực lượng chuyên trách của Nhà nước về thực thi pháp luật trên biển.
top