Chủ nhật, 03/07/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 4-3-1975: Chiến dịch Tây Nguyên bắt đầu

Ngày 4-3-1975: Quân đội nhân dân Việt Nam bắt đầu tiến hành Chiến dịch Tây Nguyên.
top