Chủ nhật, 03/07/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 6-3-1969: Kho K332 - Kho dự trữ chiến lược của Quân chủng Phòng không - Không quân được thành lập

Ngày 6-3-1969, Kho K332 (tiền thân là Tiểu đoàn Kho 33) - Kho dự trữ chiến lược của Quân chủng Phòng không - Không quân được thành lập, với nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận, cấp phát, quản lý, bảo quản, niêm cất, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật Phòng không - Không quân.
top