Chủ nhật, 28/05/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 7-12-1963: Bác căn dặn “Người làm chính trị cương vị càng cao thì càng phải bình tĩnh”

Dự Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III ngày 7-12-1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở tính “bốc như ống lửa” của một số đồng chí. Người nói: “Người làm chính trị cương vị càng cao thì càng phải bình tĩnh”.
top