Thứ năm, 21/09/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 5-12-1962: Chủ tịch Hồ Chí Minh có bài viết “Cần phải nâng cao chất lượng hàng hóa”

Ngày 5-12-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh có bài viết “Cần phải nâng cao chất lượng hàng hóa” ký bút danh T.L, đăng Báo Nhân Dân, số 3176.
Tốc độ phát: 1x
top