Thứ năm, 21/09/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 3-12-1945: Bác Hồ dạy để giữ độc lập, các dân tộc cần đoàn kết hơn nữa

Phát biểu khai mạc Hội nghị đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc ngày 3-12-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Trước kia, các dân tộc để giành độc lập phải đoàn kết, bây giờ để giữ lấy độc lập còn cần đoàn kết hơn nữa”.
Tốc độ phát: 1x
top