Thứ ba, 31/01/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 30-11-1946: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 230/SL, bổ nhiệm đồng chí Võ Nguyên Giáp giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng chỉ huy.

Ngày 30-11 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 230/SL, bổ nhiệm đồng chí Võ Nguyên Giáp giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng chỉ huy...
top