Thứ ba, 31/01/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 29-11-1917: Ngày thành lập Thư viện quốc gia Việt Nam

Ngày 29-11-1917: Ngày thành lập Thư viện quốc gia Việt Nam. Tiền thân là Thư viện Trung ương Đông Dương, do Toàn quyền Pháp ở Đông Dương Albert Sarraut ra nghị định thành lập, trụ sở đặt tại số 31 đường Trường Thi (nay là phố Tràng Thi), Hà Nội.
top