Thứ ba, 31/01/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 1-12-1962: Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và nói chuyện với Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ III

Ngày 1-12-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và nói chuyện với Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ III. Phân tích thực trạng văn nghệ dưới thời thuộc Pháp, Người chỉ rõ: Khi dân tộc bị áp bức thì văn nghệ cũng mất tự do. Văn nghệ muốn tự do thì phải tham gia cách mạng.
top