Thứ sáu, 22/09/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 6-12-1946: Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam nhất định sẽ thành công”

Ngày 6-12 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam nhất định sẽ thành công”
Tốc độ phát: 1x
top