Chủ nhật, 05/02/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 6-5-1950: Nhớ lời Bác dặn noi theo Lênin “Học, học nữa, học mãi”

Tại Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về công tác huấn luyện và học tập khai mạc ngày 6-5-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Lênin khuyên chúng ta “Học, học nữa, học mãi”. Mỗi người phải ghi nhớ và thực hành điều đó.
top