Thứ hai, 23/05/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 5-5-1967: Quân và dân Hà Nội lập chiến công bắn rơi máy bay Mỹ

Ngày 5-5 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Quân và dân Hà Nội lập chiến công bắn rơi máy bay, bắt sống nhiều giặc lái Mỹ; một trung đoàn quân ngụy tự nguyện ra nhập quân giải phóng.
top