Thứ tư, 30/11/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 4-5-1951: Bác Hồ khẳng định tình cảm quân với dân như cá với nước

Trong huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị kiểm thảo Chiến dịch Đường số 18 đăng trên Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 4-5-1951, Người khẳng định: “Dân như nước, quân như cá. Phải làm cho dân hết sức giúp đỡ mình thì mình mới đánh thắng giặc”.
top