Thứ sáu, 27/01/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 1-5-1952: Bác căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”

Ngày 1-5 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Ngày sinh của đồng chí Trần Phú; Ngày thành lập Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị; thành lập Trung đoàn 919...
top