Thứ ba, 06/06/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 30-4-1975: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ngày 30-4-1975: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng vĩ đại, vẻ vang của dân tộc Việt Nam.
Tốc độ phát: 1x
top