Thứ sáu, 30/09/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 28-4-1984: Khởi công xây dựng Nhà máy thuỷ điện Trị An

Ngày 28-4-1984: Khởi công xây dựng công trình Nhà máy thuỷ điện Trị An trên sông Đồng Nai. Nhà máy được xây dựng xong nǎm 1990, có công suất 420MW, sản lượng điện 1 tỷ 700 triệu KW giờ một nǎm.
top