Thứ hai, 23/05/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 26-4-1962: Bộ Chính trị ra Nghị quyết về Cuộc vận động “ba xây, ba chống”

Ngày 26-4-1962: Bộ Chính trị ra Nghị quyết về Cuộc vận động “Nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế tài chính, cải tiến kỹ thuật; chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, gọi tắt là Cuộc vận động “Ba xây, ba chống”.
top