Thứ hai, 23/05/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 30-3-2009: Viện Thiết kế tàu quân sự được thành lập

30-3-2009: Ngày thành lập Viện Thiết kế tàu quân sự, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Viện có nhiệm vụ thiết kế đóng mới và cải hoán các tàu quân sự; nghiên cứu lắp đặt, hiệu chỉnh và tích hợp hệ thống vũ khí - khí tài trên tàu quân sự.
top