Thứ sáu, 30/09/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 29-3-1975: Chiến dịch Huế - Đà Nẵng kết thúc thắng lợi

Ngày 29-3-1955: Bác Hồ căn dặn “Muốn thi đua có kết quả tốt, thì đầu óc cần phải suy nghĩ tìm tòi, cũng như tay chân phải cần cù nhanh nhẹn”.
top