Thứ hai, 23/05/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 26-3: Kỷ niệm 91 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ ba họp từ ngày 22 đến 25-3-1961 quyết định lấy ngày 26-3-1931 làm ngày thành lập Đoàn.
top