Thứ hai, 23/05/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 24-3-1967: Sư đoàn Không quân 371 được thành lập

Sư đoàn Không quân 371 được thành lập ngày 24-3-1967. Với những chiến công và thành tích vẻ vang, Sư đoàn đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.
top