Thứ ba, 06/06/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 27-3-1946: Tự hào truyền thống ngành Thể dục - Thể thao Việt Nam

Ngày 27-3 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Ngày truyền thống ngành Thể dục - Thể thao Việt Nam; Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương được triệu tập tại Ma Cao...
Tốc độ phát: 1x
top