Thứ tư, 17/08/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 30-12-1976: Nhà máy X70 và Kho 710, Cục Kỹ thuật Hải quân được thành lập

Ngày 30-12-1976, Kho 710 và Nhà máy X70 Cục Kỹ thuật Hải quân được thành lập.
top