Thứ ba, 16/07/2024 GMT+7

Ngày này năm xưa 28-12-1989: Luật Báo chí được Quốc hội thông qua

Ngày 28-12-1989, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 8 đã thông qua Luật Báo chí.
Tốc độ phát: 1x
top