Thứ tư, 17/08/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 26-12-1945: Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vị trí, vai trò của công tác ngoại giao

Chủ tịch Hồ Chí Minh có câu nói nổi tiếng về vai trò của công tác ngoại giao: “Thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to, tiếng mới lớn”.
top