Thứ tư, 17/08/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 24-12: Bác Hồ căn dặn về đoàn kết lương giáo

Ngày 24-12-1998 là ngày thành lập Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng. Hơn 70 năm trước, trong thư gửi đồng bào công giáo nhân dịp Lễ Noel, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Chúng ta toàn dân, giáo cũng như lương, đoàn kết kháng chiến để Tổ quốc được độc lập, tôn giáo được tự do”.
top