Thứ sáu, 21/01/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 23-12: Bác Hồ căn dặn “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”

Ngày 23-12 gắn liền với nhiều sự kiện trong tiến trình lịch sử như: Mỹ huy động 50 lần chiếc máy bay chiến thuật đánh phá ngoại thành Hà Nội; Bác Hồ căn dặn “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” ...
top