Thứ tư, 17/08/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 27-12: Bác căn dặn: “Phải nâng cao trách nhiệm trong việc sử dụng sức người, sức của của nhân dân”

Ngày 27-12-1950 là ngày truyền thống Sư đoàn Bộ binh 312 (Quân đoàn 1). Ngày này năm 1965, Bác căn dặn: “Các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc sử dụng sức người, sức của của nhân dân”.
top