Thứ bảy, 28/01/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 30-12-1966: Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước tại Thủ đô Hà Nội

Ngày 30-12-1966: Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước tại Thủ đô Hà Nội.
top