Thứ bảy, 28/01/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 27-12-1957: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng Đại hội nhân dân Á - Phi

Ngày 27-12-1957: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng Đại hội nhân dân Á - Phi. Trong bức điện, Người khẳng định “Việt Nam là một thành viên trong đại gia đình Á - Phi”.
top