Thứ ba, 07/02/2023 GMT+7

Ngày 26-12-1957: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng sinh nhật Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông

Ngày 26-12 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng sinh nhật Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông
top