Thứ ba, 07/02/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 24-12-1946: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Thư gửi đồng bào nhân Ngày lễ Thiên Chúa giáng sinh”

Ngày 24-12 diễn ra nhiều sự kiện đáng nhớ: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Thư gửi đồng bào nhân Ngày lễ Thiên Chúa giáng sinh”...
top