Thứ ba, 07/02/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 23-12-1946: Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “Dân ta phải giữ nước ta/ Dân là con nước, nước là mẹ chung”

Ngày 23-12-1946, trả lời câu hỏi “Toàn dân kháng chiến là thế nào?”, Bác đưa ra câu thơ: “Dân ta phải giữ nước ta/ Dân là con nước, nước là mẹ chung”.
top