Thứ bảy, 28/01/2023 GMT+7

Ngày này năm xưa 28-12-1962: Bác căn dặn “Gia đình là hạt nhân của xã hội”

Ngày 28-12-1962: Báo Nhân dân, số 3199 đăng bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhan đề “Phải thật sự bảo đảm quyền lợi của phụ nữ”, trong đó Bác căn dặn “Gia đình là hạt nhân của xã hội”.
top