Thứ tư, 17/08/2022 GMT+7

Ngày này năm xưa 27-11: Ngày truyền thống ngành dầu khí Việt Nam

Ngày 27-11-1961, Đoàn Thăm dò dầu lửa (Đoàn 36 dầu lửa) được thành lập. Đây là tổ chức Việt Nam đầu tiên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở Việt Nam.
top